‘Bất động sản Đà Nẵng có nhiều cơ hội tăng trưởng’

‘Bất động sản Đà Nẵng có nhiều cơ hội tăng trưởng’

Thị trường Đà Nẵng đang ở giai đoạn tiềm năng để nhà đầu tư sở hữu với mức giá tốt tại vị trí đẹp, theo Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Savills. Đà Nẵng là một trong những đầu mối giao thông của cả nước với sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, đường sắt Bắc Nam và...